Behandlingsprosessen:
Forundersøkelse
Forslag til behandling
Kostnadsoverslag
Trygderefusjon
Behandlingsprosedyrer
Etterkontroll

Forundersøkelse
I de fleste tilfeller vil det være nødvendig med en undersøkelse hos våre spesialister før vi starter behandling. Det vil da som oftest være nødvendig med en røntgenundersøkelse for å se om kjevebenet er egnet for slik behandling, herunder også CBCT. Dette er en teknikk hvor det tas tredimensjonale røntgenbilder av kjeven.

Forslag til behandling
Som resultat av undersøkelsen hos spesialistene vil vi i samråd med pasienten komme fram til et forslag til behandling, eventuelt flere alternative behandlinger i tilfeller hvor manglende tenner kan erstattes på flere måter.

Kostnadsoverslag
Det utarbeides et kostnadsoverslag for den aktuelle behandlingen. I noen tilfeller blir et slikt kostnadsoverslag sendt til pasienten noen dager etter undersøkelsen.

Trygderefusjon

Dine rettigheter fremgår av forskriftene til trygdelovens § 5-6. Vi har direkte oppgjørsavtale for din refusjon, slik at pasienten kun betaler egenandelen. Det er en rekke forhold som vil gi slik refusjon; det vises til de aktuelle forskriftene. Det er viktig å vite at forskriftene fastsetter krav til kompetanse hos behandleren/tannlegen dersom refusjon skal utløses. Blant annet må den kirugiske delen av behandlingen utføres av relevant spesialist. Våre behandlere oppfyller disse kravene.

Behandlingsprosedyrer
Operasjonen utføres av oralkirurgen ved vår klinikk, under sterile prosedyrer og med lokalbedøvelse. Selve inngrepet er smertefritt, men det kan etterpå være noe smerte og hevelse, først og fremst de to første dagene etter inngrepet. For å forebygge infeksjon vil det vanligvis gis en kortvarig antibiotikakur i forbindelse med operasjonen.

I en del tilfeller blir det sydd tett igjen over implantatene etter det første inngrepet, slik at implantatene kan gro fast uforstyrret av forhold i munnhulen (bakterier, bittkrefter) I slike tilfeller må det gjøres et mindre inngrep nummer to (distanseoperasjon) før videre behandling kan starte.

Etter dette vil det normalt være en periode på to-tre måneder der en lar implantatene gro fast. Mange vil i denne perioden bruke en midlertidig tannerstatning, enten en fastsementert bro eller en avtagbar protese.

Deretter kan protetikkspesialisten eller din tannlege overta med den videre behandlingen, hvor det i første omgang tas en avstøpning/avtrykk av toppen på implantatene, slik at de kunstige tennene kan fremstilles og tilpasses. Her er pasienten alltid en viktig samarbeidspartner for å få et resultat som er best mulig, både med hensyn til det utseendemessige, og tennenes funksjon.

Etterkontroll
Etterkontroll etter behov/avtale.