Vår Prisliste / Tjenester

Kostnadsoverslag vil alltid bli gitt ved forespørsel, ved alle større behandlinger vil det bli gitt skriftlig kostnadsoverslag før behandlingsstart.

Prislisten er for allmenntannlegenes takster, spesialistene vil gi individuelle kostnadsoverslag.

(OBS: Vår klinikk opererer ikke med hygienetillegg)

Prislisten er uten reduksjon av eventuelle trygderefusjoner du som pasient har rettigheter på, dine rettigheter vil ivaretas av våre tannleger som informerer deg under undersøkelse eller ved forespørsel.

Studenrabatt hos tannlege Danielsen og Johnsen på 20%. (ved fremlegging av gyldig studentbevis, aldersbegrensning 28 år)

Undersøkelse:
Tilbud nye pasienter: Undersøkelse og to røntgenbilder, enkel tannrens, 550,-

Konsultasjon årlig innkalling (inklusive standard røntgenundersøkelse og enkel tannrens) kr 890,-
Akuttkonsultasjon kr 500,-
OPG (panormarøntgen) kr 600 ,-
CBCT (3D-røntgen) kr 1670,- til 2000,-

Fyllingsterapi:
Tannfarvet komposittfylling 1 flate kr. 600,- til 950,-
Tannfarvet komposittfylling 2 flater kr. 980,- til 1300,-
Tannfarvet komposittfylling 3 flater eller mer kr 1300,- til 1800,-

Rotbehandlinger:
Rotfylling anteriore tenner (fortann) kr 3070,-
Rotfylling premolarer kr 3480,-
Rotfylling molarer kr 4360,-
*priser ekslusive røntgen og lokalbedøvelse
Rotspissfjerninger med retrograd fylling 3500,-

Fjerning av tenner:
Ekstraksjon/trekking kr 750 ,-
Ekstraksjon av neste tann i samme seanse kr 300 – 500,-
Kirurgisk fjerning av tann kr 2150 ,-

Protetikk:
Fullkrone inklusive midlertidig tann kr 3800,- *
Skallfasetter kr 3800 ,- *
Stiftpreparering etter timetakst

Gebiss/Protese 1 kjeve kr 6000,- *
Gebiss/Proteser 2 kjever kr 10 000,- *

*priser er eksklusive tannteknikk, eksempel på tanntekniske priser d.d.: norskprodusert metallkeramisk krone kr 2200,-, import metallkeramisk krone kr 1100,-

Implantatbehandling:
Implantatprotetikk kr 5500,-*

*priser er eksklusive tannteknikk

Tannkjøttsbehandling/Periodontittbehandling:
Dyprens pr seanse kr 1090,-

Diverse:
Enkelt røntgenbilde kr 100,-
Bedøvelse kr 150,-
Tannstensrens, puss og fluorpensling etter timetakst
Kirurgisk oppdekking og engangsartikler ved kirurgiske inngrep 300,-
Tannbleking inklusive 3 stk blekemiddeltuber kr 2500,-
Prøvetaking til laboratorieundersøkelse kr 350,-
Suturfjerning og etterkontroll kr 300,-

Trygderettigheter

Alle våre tannleger er tilkoblet Helfo og kan yte behandling til stønadsberettige pasienter.

Trygderettighetene for pasienter som mottar tannbehandling forutsettes ivaretatt av behandlende tannlege.

Rettighetene er regulert i lov om folketrygd – § 5-6 , samt forskriften for denne paragrafen.

Pasientens rettigheter skal vurderes av behandlende tannlege. Vi har direkte oppgjør med trygden, slik at pasienten bare betaler sin egenandel. Det gjøres jevnlige stikkprøver om trygdesatsene er riktig brukt.

Hentet fra www.helsenorge.no:
De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader. Tannlegen vurderer om du har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra Helfo er
1. sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller se SMT-listen fra Helfo)
2. leppe-kjeve-ganespalte
3. svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
4. infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
5. sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
6. periodontitt (tannkjøttsykdom)
7. tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
8. bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
9. patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
10. hyposalivasjon (munntørrhet)
11. allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
12. tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
13. tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
14. sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
15. helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Kontakt oss med dine forespørsler/spørsmål om priser og behandlinger: