Bleke tenner hos tannlegen

Hos oss på Tannlege Moen AS i Bodø utfører vi profesjonell bleking av tenner på en effektiv og godt utprøvd behandling. Dette kan være et godt alternativ hvis man etter saltblåsing/rens fortsatt har misfarging som man ønsker å fjerne.

Bleking kan fjerne mange typer misfarging pga kaffe, te, rødvin, røyk og lignende.

Før bleking kan utføres må det gjøres en kontroll av tannsett og røntgen for å se etter hull, utette fyllinger eller andre kontraindikasjoner for å utføre tannbleking. Disse må repareres før en eventuell blekeprosedyre iverksettes.

Blekeprosedyre:

1) Det tas nøyaktige avtrykk av tannsett som ønskes å blekes.
2) Modeller slås opp i gips
3) Blekeskinner fremstilles som passer dine tenner nøyaktig
4) Utlevering og informasjon om bleking gis
5) Bleking utføres hjemme

Hjemmebleking:
For sterke blekemidler skader tennene. Den anbefalte metoden å bleke tenner på er å ha et svakere blekemiddel som man bruker over lengre tid. Normal bleketid er 7-14 dager.

Tidligere tannlegearbeid (fortannsfyllinger/kroner) vil ikke forandre farge av blekemiddel og må byttes for å forandre farge.

Klinikkbleking:
Anbefales ikke og er ikke i bruk i Norge lengre pga sterke bivirkninger.